Pregledi i izgledi

Unatoč postojanju različitih izvora informacija, u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima o poslovanju banaka u Hrvatskoj. Statistički izvori, prikazi i publikacije nalaze se na raznim mjestima, a objedinjeni prikazi poput Biltena o bankama HNB-a izlaze sa značajnim vremenskim pomakom i tako često kasne za događajima i promjenama u trendovima. Isti je slučaj bio s HUB Analizama u kojima su se neke važne teme obrađivale samo jednom godišnje, što nije osiguralo ažurnost informacija (npr. usporedbe kamatnih stopa).

Kvartalni HUB Pregled trebao bi u isto vrijeme udovoljiti kriteriju ažurnosti, jednostavnosti i preglednosti. Neke teme koje su u okviru HUB Analiza obrađivane jednom godišnje (kamatne stope, troškovi izvora sredstava, zarade i indeks regulacijskog opterećenja) sada će se predstavljati redovito, što će osigurati ažurnost informacija. Jednostavnost i preglednost osigurana je velikim grafičkim prikazima ispod kojih se nalaze kratki komentari o činjenicama o kretanjima. Za dublje analize čitatelj će i dalje morati konzultirati druge publikacije u okviru HUB Analiza, publikacija HNB-a i radova drugih istraživača, analitičara, stručnjaka i institucija. Isto vrijedi i za čitatelje koji će tražiti uvid o izvorne podatke. Naime, upravo radi preglednosti i jednostavnosti ovdje ne predstavljamo tablične i druge prikaze izvornih podataka. Međutim, metodologija koja se nalazi na kraju pregleda uputit će čitatelja na statističke izvore.


Šest najvećih hrvatskih banaka zapošljava glavne ekonomiste i/ili osobe zadužene za strateški razvoj. Hrvatska udruga banaka osnovala je njihov klub. Cilj je povremenim provođenjem anketa prikazati reprezentativno mišljenje glavnih ekonomista banaka o najvažnijim gospodarskim kretanjima i očekivanjima. U „Izgledima“ prikazujemo rezultate ankete o ekonomskim očekivanjima.Glavni ekonomisti ističu da iznose osobne stavove, a ne stavove uprava banaka.

Članovi Kluba glavnih ekonomista hrvatskih banaka su Zrinka Živković-Matijević, predsjednica Kluba, Raiffeisenbank Austria, Zdeslav Šantić, zamjenik predsjednice Kluba, OTP banka, Hrvoje Dolenec, Zagrebačka banka, Ivana Jović, Privredna banka Zagreb, Alen Kovač, Erste&Steiermärkische Bank i Hrvoje Stojić, Addiko bank.

 

HUB Pregled – 3/2018: Obilježja novog kreditnog ciklusa: rast kredita, pad kamatnih stopa i marži, rast dobiti zbog manjih rezervacija

11-12-2018
Hrvatska se ponovo nalazi u fazi poslovnog uzleta, a time i rasta kredita, pada kamatnih stopa i pada troškova rezervacija za loše kredite u bankama. Zaključak je to novog izdanja "HUB Pregledi".

HUB Pregled – 3/2018: Obilježja novog kreditnog ciklusa: rast kredita, pad kamatnih stopa i marži, rast dobiti zbog manjih rezervacija

13-07-2018
Hrvatska se ponovo nalazi u fazi poslovnog uzleta, a time i rasta kredita, pada kamatnih stopa i pada troškova rezervacija za loše kredite u bankama. Zaključak je to novog izdanja "HUB Pregledi".

HUB Pregledi 1/2018. Pad dobiti zbog rezervacija i pad kamatnih stopa te loših kredita obilježili su poslovanje banaka 2017.

12-02-2018
Banke su krizu u Agrokoru dočekale spremne i visoko kapitalizirane (među šest najbolje kapitaliziranih bankarskih sustava u EU). Prema očekivanjima, kriza koncerna umanjila je dobit 2017. u usporedbi s 2016. zbog rasta troškova ispravaka vrijednosti i rezerviranja. Unatoč tome, banke su ostale umjereno profitabilne s povratom na aktivu od oko 0,9% i povratom na kapital oko 6,2%, spremne za odgovor na potražnju za kreditima.

HUB Pregled – 2/2017: Usprkos rezervacijama, banke kapitalizirane, stabilne i likvidne za nove kredite

15-03-2017
Hrvatske banke su 2017. nastavile poslovati u uvjetima visoke likvidnosti i smanjenja aktive uslijed prodaja portfelja. Zbog toga je smanjena bilanca bankarskog sustava (ukupni plasmani su za 1% niži u travnju ove u odnosu na travanj prošle godine) i manja je potreba banaka za novim izvorima sredstava. Pritisak na pad kamatnih stopa se u takvim uvjetima nastavio, a smanjena je i potreba za inozemnim financiranjem.

Pregled 1/2017: Početak oporavka kreditiranja svih sektora u Hrvatskoj

11-02-2017
Ulaskom Hrvatske u EU raste i interes za usporedbama s bankama u drugim zemljama EU, kako onima u Eurozoni, tako i onima izvan nje. Unatoč postojanju različitih izvora informacija, u Hrvatskoj udruzi banaka postojalo je nepodijeljeno mišljenje o tome da ne postoji centralno mjesto na kojemu bi se na pregledan i jednostavan način moglo pristupiti glavnim pokazateljima o poslovanju banaka u Hrvatskoj.